000 000 ศูนย์กีฬาเฉลมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 โซน A)


 

000 000 สนามกีฬาอินทนิล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สนามกีฬาอินทนิล