000 000 ศูนย์กีฬาเฉลมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน A


 

000 สนามฟุตบอล 000 สนามฟุตบอล สนามกีฬาอินทนิล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สนามกีฬาอินทนิล (อัฒจัททร์ 2 หลัง)