รับรายงานตัวและทดสอบนักศึกษาโควตาด้านกีฬา

ปรับปรุงข้อมูล : 25/1/2559 11:00:19     ที่มา : งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 573

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา รับรายงานตัวและทดสอบ นักศึกษาโควตาด้านกีฬาใหม่ วันที่23 มกราคม 2559 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์

ข่าวล่าสุด