งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office


 

ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นาย ปรเมทย์ สุพุง รหัส 5915123349 สาขาพลังงานทดแทน ระดับฝีมือ 4 ดั้ง เพชร ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Four Seas Cup Hong Kong University Students International Go Open
วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2566นาย ปรเมทย์ สุพุง รหัส 5915123349 สาขาพลังงานทดแทน ระดับฝีมือ 4 ดั้ง เพชรได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานแข่งขันหมากล้อม Four Seas Cup Hong Kong University Students International Go Openโดย คุณวันทนีย์ นามะสนธิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพีออลล์และอุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย JIN BO Shi (อาจารย์สุจิน) นักหมากล้อมมืออาชีพอาจารย์ประจ าสมาคมหมาก ล้อมแห่งประเทศไทยผลการแข่งขันทีมไทย ชนะ 2 แพ้ 4 ชนะ เวียดนาม ชนะ ฮ่องกง(เจ้าภาพ) แพ้เกาหลีใต้ แพ้เวียดนาม แพ้มาเลเซีย แพ้ บรูไน
17 สิงหาคม 2566
นาย ปรเมทย์ สุพุง รหัส 5915123349 สาขาพลังงานทดแทน ระดับฝีมือ 4 ดั้ง เพชร ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Four Seas Cup Hong Kong University Students International Go Open
วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2566นาย ปรเมทย์ สุพุง รหัส 5915123349 สาขาพลังงานทดแทน ระดับฝีมือ 4 ดั้ง เพชรได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานแข่งขันหมากล้อม Four Seas Cup Hong Kong University Students International Go Openโดย คุณวันทนีย์ นามะสนธิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพีออลล์และอุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย JIN BO Shi (อาจารย์สุจิน) นักหมากล้อมมืออาชีพอาจารย์ประจ าสมาคมหมาก ล้อมแห่งประเทศไทยผลการแข่งขันทีมไทย ชนะ 2 แพ้ 4 ชนะ เวียดนาม ชนะ ฮ่องกง(เจ้าภาพ) แพ้เกาหลีใต้ แพ้เวียดนาม แพ้มาเลเซีย แพ้ บรูไน
17 สิงหาคม 2566