งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office


 

ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีปิด การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 25 มีนาคม - 29 เมษายน 2559 จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่และในวันนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับธงต่อจากเจ้าภาพ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งต่อไป พบกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แหล่งที่มา :: https://www.facebook.com/MaejoUniversity
2 พฤษภาคม 2559
รับรายงานตัวและทดสอบนักศึกษาโควตาด้านกีฬา
งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา รับรายงานตัวและทดสอบ นักศึกษาโควตาด้านกีฬาใหม่ วันที่23 มกราคม 2559 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
25 มกราคม 2559
ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬา ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
ออกเดินทาง....นักกีฬาแม่โจ้ สู้ ๆ เช้านี้ เวลา 05.00 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และอาจารย์สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬา ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีข้อมูลจากhttps://www.facebook.com/MaejoUniversity/posts/993256420710844?notif_t=notify_me_page
6 มกราคม 2559
การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา
24 ตุลาคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
โครงการปฐมนิเทศผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปี 2558
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. งานการกีฬา จัดโครงการปฐมนิเทศผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อม การเรียน และทดสอบร่างกาย ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชการที่9
31 สิงหาคม 2558
ดูทั้งหมด
รับรายงานตัวและทดสอบนักศึกษาโควตาด้านกีฬา
งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา รับรายงานตัวและทดสอบ นักศึกษาโควตาด้านกีฬาใหม่ วันที่23 มกราคม 2559 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
25 มกราคม 2559
ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬา ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
ออกเดินทาง....นักกีฬาแม่โจ้ สู้ ๆ เช้านี้ เวลา 05.00 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และอาจารย์สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬา ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีข้อมูลจากhttps://www.facebook.com/MaejoUniversity/posts/993256420710844?notif_t=notify_me_page
6 มกราคม 2559
การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา
24 ตุลาคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
โครงการปฐมนิเทศผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปี 2558
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. งานการกีฬา จัดโครงการปฐมนิเทศผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อม การเรียน และทดสอบร่างกาย ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชการที่9
31 สิงหาคม 2558
ดูทั้งหมด