งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office

ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" รอบมหกรรม 

วันที่ 31 มกราคม 2567

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2567 15:34:01     ที่มา : งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 281

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด