งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office

ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" รอบมหกรรม 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัล1 เหรียญ 1 เหรียญทองแดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กีฬาหมากกระดาน

  1. หมากล้อม บุคคลชาย (เหรียญเงิน) ได้แก่  นายปรเมทย์ สุพง วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  2. หมากล้อม คู่หญิง (เหรียญทองแดง) ได้แก่ น.ส.อัจริยา สนธิเดชกุล สาขาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ และน.ส.ณัฐนิชา สิงหา สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2567 10:24:10     ที่มา : งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 254

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด